برنامه تمرینی ماه اول

هزینه طراحی برنامه تمرینی برای افراد مبتدی کسانی که تازه می خواهند این رشته رو شروع کنند یا افرادی که از یک رشته ورزشی دیگری یا افرادی که برای سلامتی بدن و تناسب اندام  می خواهند این ورزش رو شروع کنند  مبلغ 6 هزار تومان میباشد . و پس از پرداخت هزینه  برنامه تمرینی به صورت فایل pdf قابل دسترس شما ورزشکاران می باشد که می بایست برنامه را دانلود فرمایید .  برنامه ی که برای افراد مبتدی در نظر گرفته شده است  به صورت دوره ی 30 روزه اجرا میشود و پس از اتمام این برنامه می بایست برنامه خود را تغییر داده و برنامه ماه 2 را شروع کنید .

برنامه تمرینی

برنامه تمرینی ماه دوم

هزینه طراحی برنامه تمرینی  ماه دوم برای افرادی که یک ماه تمرین وزنه داشته مبلغ 11 هزار تومان میباشد . و پس از پرداخت هزینه  برنامه تمرینی به صورت فایل pdf قابل دسترس شما ورزشکاران می باشد که می بایست برنامه را دانلود فرمایید .  برنامه ی که برای ماه دوم  در نظر گرفته شده است  به صورت دوره ی 35 یا 45 روزه اجرا میشود و پس از اتمام این برنامه می بایست برنامه خود را تغییر داده و برنامه ماه 3 را شروع کنید .

.

برنامه تمرینی

برنامه تمرینی ماه سوم

هزینه طراحی برنامه تمرینی  ماه سوم برای افرادی که دو ماه تمرین وزنه داشته مبلغ 11 هزار تومان میباشد . و پس از پرداخت هزینه  برنامه تمرینی به صورت فایل pdf قابل دسترس شما ورزشکاران می باشد که می بایست برنامه را دانلود فرمایید .  برنامه ی که برای ماه سوم  در نظر گرفته شده است  به صورت دوره ی 35 یا 40 روزه اجرا میشود و پس از اتمام این برنامه می بایست برنامه خود را تغییر داده و برنامه جدیدی همراه با فیزیک بدن را شروع کنید .

برنامه تمرینی

برنامه تمرینی حرفه ای

هزینه طراحی برنامه تمرینی و برنامه غذایی و انتخاب مکمل   مبلغ 20 هزار تومان میباشد  که این برنامه مطابق با بدن ورزشکار و همچنین اطلاعاتی که از ورزشکار گرفته میشود برنامه نوشته میشود  این برنامه به صورت مشاوره ای بین ورزشکار و مربی به دوره ی  اجرا میشود . لطفا به صورت کامل  فرمی که توسط تیم عصر مکمل در نظر گرفته شده را تکمیل نمایید و به محض رسیدن نوبت شما مربی مورد نظر با شما تماس برقرار مینماید و مشاوره شما آغاز میشود . تمامی فرم ها ٬ عکس و مشخصات فردی شما در وبسایت آرشیو میشود و محفوظ است .

برنامه تمرینی