خانه

مقالات

فیزیک
مقاله فیزیک بدن

فیزیک

بادی کلاسیک
مقاله بادی کلاسیک

تغدیه
مقاله افزایش وزن و کاهش وزن

تغذیه

پاورلیفتینگ
مقاله پاورلیفتینگ

60

تعداد مقالات

90%

رضایتمندی ورزشکاران

140

تعداد عضو

برنامه بدنسازی : 

برای دریافت برنامه بدنسازی شما ورزشکارن میتوانید روی دکمه
دریافتبرنامه کلیک کرده و برنامه مورد نظر خود را  انتخاب و دریافت
نماید.برای افرادمبتدی که تازه شروع به کار کردن از برنامه ماه
اول میتوانیداستفاده کنندو به ترتیب ماه دوم و ماه سوم  را
استفاده کنند و بعد ازاتمام برنامه هامیتواند از برنامه ای که
مطابق با فیزیک بدن هست بهرمند شوید .
ویژگی های برنامه بدنسازی عصر مکمل به شرح ذیل می باشد :

  تمرین :

ارئه برنامه تمرینی به افراد مبتی تا حرفه ای

  برنامه تمرینی تخصصی :

ارائه برنامه تخصصی برای رشته های مختلف ورزشی

  تغذیه :

ارائه برنامه تغذیه ای مناسب با شرایط و هدف شما

مکمل :

ارائه برنامه تخصصی مصرف مکمل جهت نتیجه گیری بهتر

برنامه بدنسازی : (ویژه بانوان)

برای دریافت برنامه  بدنسازی شما ورزشکارن  میتوانید روی دکمه دریافت
برنامه کلیک کرده و برنامه مورد نظر خود را  انتخاب و دریافت
نماید.برای افرادمبتدی که تازه شروع به کار کردن از برنامه ماه
اول میتوانیداستفاده کنندو به ترتیب ماه دوم و ماه سوم  را
استفاده کنند و بعد ازاتمام برنامه هامیتواند از برنامه ای که
مطابق با فیزیک بدن هست بهرمند شوید .
ویژگی های برنامه بدنسازی عصر مکمل به شرح ذیل می باشد :

  تمرین :

ارئه برنامه تمرینی به افراد مبتی تا حرفه ای

  برنامه تمرینی تخصصی :

ارائه برنامه تخصصی برای رشته های مختلف ورزشی

  تغذیه :

ارائه برنامه تغذیه ای مناسب با شرایط و هدف شما

  مکمل :

ارائه برنامه تخصصی مصرف مکمل جهت نتیجه گیری بهتر

كليه حقوق اين سایت متعلق به عصر مکمل مي باشد.